• Profilo icon mobile
  • Cart icon mobile
  • Search icon mobile

Your shopping cart is empty!

Elite

Show:
26,90€
20,60€

Round cake tin

Elite - Item 15813

20,60€

Flan tin

Elite - Item 15806

23,30€

4 pie tray

Elite - Item 15814

23,30€

Bundtform

Elite - Item 15807

17,90€

Loaf tin

Elite - Item 15808

21,50€

Baking sheet

Elite - Item 15809

26,90€

Bake & roast pan

Elite - Item 15805

17,90€

Square cake tin

Elite - Item 15811

25,10€

7 Muffins tray

Elite - Item 15810

Guardini S.p.A.

  • Via Cravero 9
    10088 Volpiano (Torino), Italia
  • Tel. +39 011.9952890
  • Fax +39 011.9952142

For informations

metodi di pagamento guardini